Навчально-виховне об'єднання технічного профілю № 79

 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Платні послуги

1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ" від 26.06.2013 року № 611

 

 

НАКАЗ МОНУ від 23 липня 2010 року №736/902/758 Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами

 2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

 

І. Загальні положення

  1.            Утвердження незалежної України можливе за умов вільного розвитку особистості, з максимальним використанням інтелектуального потенціалу народу, відродження національних і загальнолюдських цінностей. Школа мусить закладати сьогодні надійні підвалини фахівців міжнародного рівня, які спроможні забезпечити політичне, економічне та культурне піднесення України, її інтеграцію в міжнародну спільноту розвинутих держав Європи та світу.  

2.            Школа покликана забезпечити загальний розвиток дитини, становлення дитини, як особистості, цілеспрямований вияв і розвиток здібностей, створити умови для самовираження особистості в різних видах діяльності, морально-етичного і естетичного розвитку, оволодіння основами здорового способу життя.             

Основною метою роботи школи є створення умов для виховання та формування конкурентоспроможної особистості в різних сферах суспільної діяльності.

 3.            Основою розвитку особистості в НВО №79 мають стати навчальний план та платні послуги, порядок надання яких розподіляється відповідно до частини четвертої статті 61 закону України “ Про освіту ”, постанови Кабінету Міністрів України № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності ” від 27 серпня 2010 р.

ІІ. Положення про групи по наданню додаткових освітніх послуг за рахунок позабюджетних коштів

     Групи по наданню додаткових освітніх послуг за рахунок позабюджетних коштів створюються на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 “ Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності ”.

Організує роботу груп і несе відповідальність за їх діяльність адміністрація НВО технічного профілю № 79  Дніпропетровської міської ради.     

 Їх мета – задоволення потреб дітей шкільного і дошкільного віку у розширенні і поглибленні знань з основ наук, формування умінь і навичок з відповідних галузей знань, формування навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом, розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей школярів у сфері художньої діяльності, фізкультури і спорту тощо у позаурочний час.           

 Організація діяльності таких груп не може суперечити чинному законодавству.  

1.      Формування груп

 Групи по наданню додаткових освітніх послуг (далі - групи) формуються, як правило, до 01 жовтня  відповідного року, працюють за режимом навчального року, згідно з запитами батьків. Окремі групи можуть створюватись протягом року.  До груп приймаються учні, які навчаються в НВО №79. На прохання батьків учнів інших шкіл, а також батьків майбутніх першокласників,  їх діти можуть також зараховуватися до складу груп за умови їх згоди з даним Положенням.  Підставою для формування груп є заява батьків.  Кількість учнів у групі, як правило, не перевищує 20 осіб. У випадку, коли батьки звертаються до адміністрації закладу з проханням про створення груп меншої чисельності, таке прохання може бути задоволене за умови відповідального збільшення батьківської плати.

2.      Учителі, які працюють у групах

            Учителі, які працюють у групах, призначаються директором закладу. Вони можуть бути як постійними працівниками НВО №79 і виконувати цю роботу у свій вільний час, так і прийматися на роботу спеціально для викладання у позабюджетних групах.

 На таких учителів поширюються всі права і обов’язки, передбачені чинним законодавством для працівників даних категорій.  Учитель, який веде заняття у групі, несе повну відповідальність перед батьками і адміністрацією закладу за організацію роботи групи, рівень знань, умінь і навичок учнів.  У заявах батьки учнів можуть вказувати прізвище учителя, якого вони просять залучити до викладання в даній групі. Адміністрація у разі згоди цього учителя має задовольнити таке прохання. В інших випадках адміністрація призначає інших учителів закладу, які за рівнем своєї кваліфікації здатні забезпечити нормальне функціонування груп.  

У випадку, коли учитель не забезпечує належний рівень викладання або з інших передбачених трудовим законодавством причин директор закладу може звільнити учителя від викладання у даній групі або у встановленому Кодексом законів про працю України порушити питання про його звільнення з роботи у закладі.  

3.      Організація роботи груп

            Робота груп розпочинається після видання наказу по закладу, у якому вказується номер групи чи назва, кількість учнів, що навчатимуться, навчальне навантаження на тиждень , прізвище учителя, який проводить заняття.  Групи працюють за розкладом, узгодженим з розкладом уроків у школі.  Розклад занять у групах затверджується директором закладу. Тривалість занять погоджується з батьками і не може перевищувати 2 академічних годин з даного предмета на день.  Учитель, який проводить заняття у даній групі, веде журнал встановленого адміністрацією закладу зразка, відмічає відсутніх.  

4.      Оплата праці учителів, інших працівників школи за організацію і проведення занять.

            Учителі та інші працівники закладу за свою працю в позабюджетних групах отримують плату згідно з затвердженим кошторисом відповідно до категорій та навантаження, за фактично витрачений час на виконання роботи. При цьому враховуються всі відрахування до державного бюджету, пенсійного фонду тощо, нарахування на заробітну плату вчителя, передбачені законом.  Заробітна плата виплачується по окремій відомості один раз на місяць.  Учитель має встановити постійні контакти з батьками учнів, що відвідують заняття у даній групі, періодично проводити зустрічі з батьками, враховує побажання батьків і учнів у своїй діяльності.  

5.       Батьківська плата

 Групи існують на кошти батьків учнів.  Батьківська плата розраховується бухгалтерією РВО. За адміністрацією закладу зберігається право протягом року, за погодженням батьків, вносити зміни у розмірі батьківської плати.  Батьківська плата зібрана за відомостями та затверджена директором закладу,  вноситься до бухгалтерії РВО до 10 числа щомісяця,  і не підлягає перерахуванню в разі пропусків занять учнями з різних причин.  У випадках  вибуття учня після початку занять внесена плата за заняття не повертається.

ІІІ. Порядок надання платних послуг

    1.   Порядок надання платних послуг здійснюється відповідно до “ Інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них ”, затвердженої наказом Головного управління державного казначейства України 11.08.1998р.    № 63 та “ Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами ”, затвердженого наказом Міністерства освіти України Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 року № 383/239/131:  

а)  заяви фізичної особи, яка бажає давати платні послуги;  

б)  заява фізичної особи, яка бажає отримувати платні послуги.

2.      Платні послуги можуть надаватись як у сфері освітянської діяльності, так і іншими підрозділами закладу освіти.

3.      Платні послуги надаються в позаурочний час і в межах режиму роботи закладу освіти.

 4.     Перелік послуг планується кошторисом і не є вичерпним: доповнення можуть додаватись відповідно до потреб і запитів учнів, батьків, інших фізичних і юридичних осіб з урахуванням матеріальної бази закладу.

VI. Планування та використання доходів від наданих платних послуг

 1.      Кошториси складаються за кожним видом платних послуг окремо, відповідно до положення “Про порядок складання єдиного кошторису і видатків бюджетної організації”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1997р. №180 та Постановою кабінету міністрів України від 20 травня 1997р. № 471 “Про внесення змін й доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1997р. №180”.

 2.      Отримані від наданих платних послуг, оренди приміщень школи кошти та добровільні внески фізичних осіб належать до позабюджетних і являються додатковим фінансуванням на виробничий та соціальний розвиток закладу освіти, матеріальне стимулювання працівників згідно з колективним договором, Закону України “ Про Державний бюджет ”.

3.      Одержані від платних послуг кошти витрачаються на:       

-   заробітну плату з нарахування штатному персоналу;

-  сплату комунальних послуг (опалення, водопостачання, освітлення, вивіз сміття);

-  розвиток школи;

-  адміністративно-управлінському апарату додаткова платня коригується від додаткових годин в розмірі 10% від ФЗП                                    

 


 
   


1
2
3
4
5
6
7