Навчально-виховне об'єднання технічного профілю № 79

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Превентивне виховання

 Сучасна шкільна освіта в Україні спрямована на створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, виховання покоління, здатного вчитись протягом  усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Головною метою освітніх зусиль стає повне розкриття можливостей і здібностей особистості, її духовного потенціалу, щоб вона була спроможною в мінливій реальності спиратися, перш за все, на власні сили. В навчальному закладі побудований такий навчально - виховний процес, який  забезпечує тривалий і цілісний виховний вплив на учнів.

        Превентивне виховання посідає важливе місце в системі виховної роботи нашої школи. Воно включає в себе підготовчі та профілактичні дії педагогічного колективу, спрямовані на запобігання формування в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки та організацію належного догляду за діяльністю школярів.

          Метою превентивного виховання є досягнення сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення.

          Основні завдання превентивного виховання:

- створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;

- забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану на протидію втягуванню дітей та молоді в негативні ситуації;

-  надавати комплексну психолого-педагогічну допомогу;

- стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації.

       Основні напрями превентивного виховання учнів школи:

·         профілактика правопорушень серед неповнолітніх;

·         утвердження здорового способу життя;

·         профілактика тютюнопаління, вживання алкоголю;

·         підвищення соціальної компетентності молоді, формування відповідальної поведінки.

     

         У превентивному вихованні учнівської молоді важливим є залучення до виховного процесу батьків, громадських організацій, самоврядування; координація взаємодії школи, сім’ї та громадськості. Постійна співпраця школи з батьками, іншими суспільними виховними інститутами, забезпечує стійкість і стабільність навчально-виховного процесу, сприяє усуненню психолого-педагогічних порушень соціальної адаптації неповнолітніх.

     

      Робота педагогічного колективу  школи у напрямі превентивного виховання полягає передусім у формуванні в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способу поведінки.

      

 У школі існує своєрідна система профілактичної роботи:

·         контроль за відвідуванням учнями школи ведеться класними керівниками та педагогом – організатором у спеціальному журналі;

·         розроблені правила для учнів;

·         діти охоплені заняттями в гуртках, спортивних секціях, музичній школі; ведеться постійна індивідуальна робота зі школярами;

 

       Протирецидивна профілактика ведеться за особливим планом щодо учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку , на обліку в кримінальній міліції та ССД, за кожним з них закріплений класний керівник.

       На кожного учня даної категорії заведена індивідуальна картка, у якій фіксуються зміни в характері і поведінці дітей, висвітлюється динаміка розвитку особистості протягом навчального року. Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівському колективі, обговорюються на класних зборах, на засіданні Профілактичної ради.

      

    Значне місце в організації індивідуальної роботи з важкими підлітками займає шкільний психолог та соціальний педагог.

діагностика;

·         бесіди з вчителями, батьками та учнями;

·         розробка конкретних рекомендацій, пам’яток, порад у відношенні до певного підлітка батькам, класним керівникам, вчителям - предметникам;

·         ведеться корекційна робота з важковиховуваними учнями.

     

    Ефективним у діагностичному плані є відвідування класним керівником учнів удома. Це дає можливість ознайомитись з умовами проживання і виховання дитини, з’ясувати соціальний статус сім’ї, де виховується учень, налагодити контакт з батьками. На основі проведеної діагностичної роботи кожен класний керівник на початку навчального року складає психолого-педагогічну характеристику класу, оформляє соціальний паспорт класу, планує роботу з класним колективом та індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень. Згідно з отриманими від класних керівників даними заступник директора з виховної роботи складає соціальний паспорт школи, план правовиховної роботи в школі.

    

  У роботі з учнями, схильними до правопорушень, найбільш результативним є особистісно зорієнтований підхід. Тому чи не найбільшу увага  надається індивідуальній роботі з такими учнями. Вона передбачає щоденну цілеспрямовану планомірну роботу класного керівника з учнями, їх батьками, вчителями - предметниками.

Індивідуальна робота з учнями включає різні форми та методи: бесіди, відвідування учнів удома, зустрічі з представниками правоохоронних органів, залучення до участі в позакласному житті школи.       

    

    Згідно плану роботи школи проведено Тижні правового виховання, Толерантності, Здорового способу життя, Олімпійського руху.

Щороку 1 грудня проводиться акція «Зупинимо СНІД – поки він не зупинив нас!»

      Зростання дитячої і підліткової злочинності зумовлене соціальними процесами у суспільстві. У сучасних умовах розходження між сім’єю і школою посилюється.

     У центрі особливої уваги – неблагополучні сім’ї та сім’ї, де виховуються підлітки, схильні до правопорушень.

     

   Серед активних та дієвих форм роботи є:

години спілкування «Життєві навички безпечної поведінки», «Безпечне материнство та відповідальне батьківство»;

диспути «СНІД – лихо чи провина людства», «Чи можна вберегтися від ВІЛ?»; виставка стіннівок, плакатів та малюнків «Скажемо СНІДу – ні!», «ВІЛ/СНІД очима підлітків»;

 захист учнівських  проектів «Здоровий спосіб життя – гарантія убезпечення від зараження ВІЛ».

          Поширення та впровадження превентивної освіти та  у нашому навчальному закладі дає можливість зробити висновки щодо підвищення рівня знань та навичок здорового способу життя, спроможності до адаптивної та позитивної поведінки учасників навчально-виховного процесу, є важливою складовою діяльності школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров'я, необхідністю, зумовленою проблемами сучасного суспільства.