Навчально-виховне об'єднання технічного профілю № 79

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Статут

 

 Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти Навчально-виховного об’єднання технічного профілю № 79 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад», зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 15.11.1994, перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 10.11.2003 № 3204, затверджено наказом управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 13.11.2009 № 525, ідентифікаційний номер № 25523805. 
I. Загальні положення      
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ № 79 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – (І ступень  (1-4 кл.) початкова школа, ІІ ступень ( 5-9кл.) – основна школа; ІІІ ступень (10-12 кл.) – старша школа) з дошкільним та позашкільним відділеннями, зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 15.11.1994, перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 10.11.2003 № 3204, затверджено  наказом управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 13.11.2009 № 525, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.    
1.2. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ № 79 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ       49010,  місто Дніпро, вул. Лазаряна, буд. 7-А.Тел.\факс: 776-82-60; Тел.: 46-34-15    
1.3 КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ № 79 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – НВО) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ    
1.4. Власником НВО  є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Органом уповноваженим здійснювати управління закладом є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Уповноважений орган здійснює фінансування НВО, його матеріально-технічне забезпечення, господарське обслуговування, керує навчально-методичною, виховною, кадровою роботою, організовує харчування дітей.      
1.5. Головною  метою  НВО   є   забезпечення реалізації  права  громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.    
1.6. Головними завданнями НВО є:-  забезпечення реалізації права громадян  на  повну загальну середню освіту;-  виховання громадянина України;-  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і  звичаїв,  державної  та  рідної  мови,   національних цінностей українського народу та інших народів і націй;- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;-   виховання  в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття   власної  гідності,  відповідальності  перед законом за свої дії,  свідомого ставлення до обов'язків  людини  і громадянина;-  розвиток особистості  учня,  його  здібностей  і  обдарувань, наукового  світогляду;-  реалізація права  учнів  на  вільне  формування політичних   і   світоглядних   переконань;-  виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я інших  громадян як найвищої соціальної цінності,  формування засад здорового способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та психічного здоров'я учнів;-   створення умов для оволодіння  системою  наукових  знань  про природу,  людину і суспільство;- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного та шкільного віку, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного та психічного здоров’я;- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного та психічного здоров’я;Створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та повної загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти.    
1.7. НВО   в   своїй   діяльності   керується Конституцією України,  законами  України  "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням  про  загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету  Міністрів України від 14 червня  2010  року N 778 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 28       "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"; від 27 вересня 2016 р. № 671 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" ), Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 № 305 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"; від 16 листопада 2011 р. N 1204 "Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад";  від 22 січня 2014 р. № 28 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", від 29 липня 2015 р. № 530;  від 29 липня 2015 р. № 530 "Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад",  Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 № 433 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 21 липня 2005 р. N 616  "Про внесення змін до деяких постанов  Кабінету Міністрів України"; від 5 листопада 2008 р. № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"; від 27 серпня 2010 р. N 769  "Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад") , іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.    
1.8. НВО самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції,  передбаченої законодавством України, та власним Статутом.    
1.9. НВО  несе  відповідальність перед особою, суспільством і державою за:     - безпечні умови освітньої діяльності;     - дотримання державних стандартів освіти;     - дотримання договірних   зобов'язань   з   іншими   суб'єктами освітньої,   виробничої,   наукової   діяльності,   у  тому  числі зобов'язань за міжнародними угодами;     - дотримання фінансової дисципліни.    
1.10. У НВО визначена наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від ­01.11.2016 № 281 українська мова навчання, багатопрофільність  навчання відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення, запитів батьків.    
1.11. НВО має право:- проходити в установленому порядку державну атестацію;- визначати форми, методи  і  засоби   організації навчально-виховного     процесу   за   погодженням   із власником;- визначати варіативну частину робочого навчального плану;- в установленому порядку розробляти і  впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами  та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; - використовувати різні  форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; - бути користувачем рухомого і нерухомого  майна згідно з законодавством України та власним Статутом; - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; - залишати у  своєму  розпорядженні  і  використовувати  власні надходження у порядку, визначеному законодавством України; - розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.    
1.12. У НВО створюються та функціонують:- предметно-методичне об’єднання початкової та дошкільної освіти;- предметно-методичне об’єднання дисциплін суспільно-природничого напрямку ( математика, фізика, інформатика, географія, біологія, хімія, історія, правознавство);- предметно-методичне об’єднання дисциплін філологічного напрямку  (українська мова та література, російська мова, зарубіжна література, англійська мова);- предметно-методичне об’єднання художньо-естетичного та війського- спортивного напрямку (образотворче мистецтво, креслення, технології, музика, фізкультура, трудове навчання, предмет «Захист Вітчизни»);- методичні об’єднання класних керівників 1-4 класів, 5-9 класів, 10-12 класів;- « Школа молодого вчителя»; - « Школа адаптації вчителя»;-  психологічна служба;- динамічні творчі групи вчителів за напрямками педагогічної діяльності.                                                                                                                      
1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються  власником і здійснюються  КЗ  «Дніпропетровською центральною первиною медико-санітарною допомогою № 4»    
1.14. Харчування учнів в НВО забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.    
1.15.Взаємовідносини  НВО  з  юридичними  і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.           
II. Організація навчально-виховного процесу     
2.1. НВО планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи НВО,  визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою  НВО, погоджується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.    
2.2. Основним  документом,  що   регулює   навчально-виховний процес,  є  робочий  навчальний  план,  що  складається  на основі типових навчальних    планів,    розроблених    та    затверджених Міністерством  освіти   і   науки   України,   із   конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний  план  НВО  погоджується радою НВО. У вигляді додатків до робочого  навчального  плану  додаються розклад  уроків  (щоденний,  тижневий)  та режим роботи (щоденний, річний), затвердженний департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.    
2.3. Відповідно до  робочого  навчального  плану  педагогічні працівники   НВО самостійно добирають програми, підручники,  навчальні   посібники,  що   мають  гриф Міністерства  освіти  і  науки України,  а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи,  що  мають  забезпечувати  виконання  статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.   
  2.4. НВО здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Можливо впровадження індивідуальної, інклюзивної, екстернатної форм навчання.     
 2.5. Зарахування  учнів  до НВО здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх  -  заяви  батьків  або осіб,  які їх замінюють) або направлень  відповідних  органів  управління  освітою,   а   також свідоцтва  про  народження  (копії),  паспорта,  медичної  довідки встановленого зразка,  документа про наявний рівень  освіти  (крім дітей, які вступають до першого класу).Зарахування учнів до профільних класів   здійснюється за заявою батьків та на умовах тестування. Перехід учнів дошкільного підрозділу до першого класу шкільного підрозділу здійснюється з 6 років.       
У разі  потреби  учень  може  перейти  протягом будь-якого  року   навчання   до   іншого   навчального   закладу. Переведення  учнів  до  іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством  освіти і науки України зразка.     2.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть  створюватись  групи продовженого дня.        
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється наказом директора НВО на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).         
Визначається такий режим роботи груп продовженого дня 12.00-18.00.    
2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюються  НВО  в  межах   часу,   що передбачений робочим навчальним планом.        
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчується не  пізніше 1 липня.        
Навчальний рік поділяється на семестри.    
2.8. Відволікання  учнів  від  навчальних занять на інші види діяльності    забороняється    (крім    випадків,     передбачених законодавством України).    
2.9. За погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю  навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального  року  не повинна становити менш як 30 календарних днів.    
2.10. Тривалість уроків у НВО  становить:  у перших  класах  -  35  хвилин,  у  других  - четвертих класах – 40 хвилин,  у п'ятих - дванадцятих  -  45  хвилин.  Зміна  тривалості уроків   допускається   за  погодженням  з   управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  та   територіальними  установами   Головного управління Держпродспожив служби у Дніпропетровській області.    
2.11. Щоденна  кількість  і  послідовність  навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається  на  кожен семестр відповідно до   санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою    і затверджується директором.Тижневий режим роботи НВО  затверджується  у розкладі навчальних занять.Крім різних   форм   обов'язкових   навчальних   занять,  у НВО проводяться  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим  розкладом  і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.    
2.12. Зміст,  обсяг і характер домашніх завдань з  кожного предмету   визначаються  вчителем  відповідно  до  педагогічних  і санітарно-гігієнічних   вимог  з   урахуванням  індивідуальних особливостей учнів.     
2.13. У  НВО визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи  оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.         
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – одинадцятому (дванадцятому) – за загальноприйнятою системою оцінювання (рішення педагогічної ради НВО).  У документі про освіту (табелі  успішності,  свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за  семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.    
2.14. Результати семестрового, річного оцінювання  доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).    
2.15. Порядок переведення і випуск учнів НВО визначається   Порядком   переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу,  затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України  від   14.05.2015р. N 762 та зареєстрованої в  Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р.  за N  924/27369.     2.16. При  переведенні  учнів  з початкової до основної школи передусім  беруться  до  уваги  досягнення  у  навчанні  не  нижче середнього  рівня  з  української  мови,  читання,  математики.    
2.17. Контроль  за відповідністю освітнього рівня учнів,  які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної   середньої  освіти  здійснюється  шляхом  їх  державної підсумкової атестації.  Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається   Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства        освіти  і  науки України 30.12.2014 р.  N 1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015 р. за N 157/26602.    
2.18. Учням,   які   закінчили   певний  ступень  навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:     - по закінченні початкової школи - табель успішності;     - по закінченні основної школи - свідоцтво про базову  загальну середню освіту;     - по закінченні  НВО  -  атестат   про   повну загальну середню освіту.    
2.19. За   успіхи   у   навчанні   для   учнів   встановлюються  такі  форми  морального і матеріального заохочення: грамота, подяка, премія (в межах коштів, передбачених на ці цілі).    
2.20. Дошкільне відділення створюється як підрозділ НВО відповідно до соціального замовлення як школа раннього розвитку для дітей віком від 3 до 6 років, де забезпечується їх фізичний, розумовий розвиток та оздоровлення;
2.21. Школа раннього розвитку в своїй діяльності керується державними нормативно-правовими документами, цим Статутом.
2.22.Прийом дітей здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження.
2.23.Під час прийому дитини  керівник зобов’язаний ознайомити батьків зі Статутом НВО та іншими документами, що регламентують його діяльність.
2.24. Групи комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, що їх замінюють. Наповнюваність груп дітьми у школі раннього розвитку не повинна перевищувати 20 осіб.
2.25. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень).
2.26. За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, у літній оздоровчий період.
2.27. Відрахування дитини може здійснюватись:- за бажанням батьків або осіб,які їх замінюють;- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у школі раннього розвитку;- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.Адміністрація зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.Забороняється безпідставне відрахування дитини.
2.28. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою, навчально-методичним посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
2.29.З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей школи раннього розвитку об’єднання організовує навчально-виховний процес за пріоритетним напрямами: природничо - математичний та технічний.
2.30.Діяльність школи раннього розвитку регламентується річним планом роботи об’єднання.
2.31. Школа раннього розвитку може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх змінюють, та об’єднанням у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом із Міністерством охорони здоров’я. Платні послуги не можуть надаватись замість або в рамках Державної базової програми.
2.32. НВО забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку.
2.33.Харчування дітей у школі раннього розвитку та його кратність залежить від тривалості перебування в ній дітей.
2.34.Для дітей, які перебувають у школі раннього розвитку менше шести годин, організація харчування, його форми, кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.
2.35. Медичне обслуговування дітей школи раннього розвитку здійснюється фахівцями ІІ поліклінічного відділення 5 міської клінічної лікарні.
2.36. Позашкільне відділення є підрозділом НВО, створюється відповідно до соціального замовлення як школа гармонійного розвитку дитини та керується цим Статутом і підпорядковується директору НВО.
2.37. Навчально-виховний процес у позашкільному відділенні здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
2.38. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання.2.39.Для школи гармонійного розвитку дитини можуть складатися експериментальні навчальні плани з урахуванням типового навчального плану.
2.40. Індивідуальне навчання у позашкільному відділенні проводиться відповідно до порядку,затвердженого Міністерством освіти і науки України.
2.41. Середня наповнюваність гуртків, груп,секцій, відділень, студій та інших творчих об’єднань у позашкільному відділенні становить 10-15 вихованців та учнів.
2.42. Прийом до школи гармонійного розвитку дитини здійснюється протягом навчального року за бажанням вихованців та учнів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, на безконкурсній основі. Для зарахування учнів до спортивних, технічних, туристичних, хореографічних та мистецьких об’єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять.
2.43. До школи гармонійного розвитку дитини зараховуються вихованці та учні віком від 5 до 18 років.  
2.44. Навчально-виховний процес у позашкільному відділенні здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців та учнів з урахуванням  їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, екскурсія, похід.
2.45. Навчальний рік у школі гармонійного розвитку дитини починається 1 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання школи гармонійного розвитку дитини.
2.46. У канікулярні,вихідні та святкові дні позашкільне відділення може працювати за окремим планом, затвердженим директором НВО. Школа гармонійного розвитку дитини створює безпечні умови навчання та виховання.
2.47. Тривалість одного заняття у школі гармонійного розвитку дитини визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психо - фізиологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців та учнів:- віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;- віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;- старшого віку – 45 хвилин.Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи позашкільного відділення.
2.48. Позашкільне відділення проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.
2.49. За результатами навчання позашкільне об’єднання видає випускникам відповідні документи.  
III. Учасники навчально-виховного процесу     
3.1. Учасниками  навчально-виховного процесу в НВО є:     - учні, слухачі, вихованці;     - керівники;     - педагогічні працівники;     - психологи, бібліотекарі;     - інші спеціалісти;     - батьки або особи, які їх замінюють.    
3.2. Права і обов'язки учнів, вихованців,слухачів, педагогічних та інших працівників  визначаються  чинним  законодавством  та  цим Статутом.    
3.3. Учні, вихованці, слухачі мають право:     - на вибір форми  навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;     - на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною,  культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою НВО;     - на доступ до інформації з усіх галузей знань;  брати участь у різних    видах науково-практичної   діяльності,   конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;     - брати участь у роботі органів  громадського самоврядування НВО;     - брати участь  в  обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації   навчально-виховного процесу,  дозвілля учнів;     - брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;     - на захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного  і фізичного  насилля,  що  порушують  права або принижують їх честь, гідність;     - на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.    
3.4. Учні, вихованці, слухачі зобов'язані:     - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;     - дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;     - бережливо ставитись до державного,  громадського і особистого майна;     - дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;     - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;     - дотримуватися правил особистої гігієни.    
3.5. Педагогічними працівниками  НВО  можуть бути  особи  з високими моральними якостями,  які мають відповідну педагогічну  освіту,  належний  рівень   професійної   підготовки, здійснюють  педагогічну діяльність,  забезпечують результативність та якість своєї роботи,  фізичний та психічний стан здоров'я  яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.    
3.6. Призначення   на   посаду   та   звільнення   з   посади педагогічних  та  інших  працівників  й  інші  трудові   відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про загальну середню  освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту"  та  іншими  законодавчими актами.    
3.7. Педагогічні працівники мають право на:     - захист професійної честі, гідності;     - самостійний вибір форм,  методів,  засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;     - проведення в установленому порядку науково - дослідної, експериментальної, пошукової роботи;     - виявлення педагогічної ініціативи;     - позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;     - участь у роботі органів громадського самоврядування НВО;     - підвищення кваліфікації, перепідготовку;     - отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у  порядку визначеному законодавством України;     - на матеріальне, житлово-побутове та  соціальне  забезпечення відповідно до чинного законодавства.        Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних  обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.    
3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:     - забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні  обов'язкових  державних вимог;     - сприяти розвитку інтересів,  нахилів та здібностей  дітей,  а також  збереженню  їх  здоров'я,  здійснювати пропаганду здорового способу життя;     - сприяти зростанню іміджу навчального закладу;     - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;     - виховувати в учнів  повагу  до  батьків,  жінки,старших  за  віком,  народних  традицій  та  звичаїв,  духовних та культурних надбань народу України;     - готувати учнів  до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру,  злагоди  між  усіма  народами,  етнічними,   національними, релігійними групами;     - дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати гідність учнів;     - захищати учнів від будь-яких форм  фізичного  або  психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;     - постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;  виконувати Статут навчального  закладу,  правила  внутрішнього   розпорядку,  умови контракту чи трудового договору;     - виконувати накази  і  розпорядження  керівника  навчального закладу, органів управління освітою;     - брати участь у роботі педагогічної ради.   
  3.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників.  Атестація здійснюється,  як правило,  один раз на п'ять  років  відповідно до  Типового  положення  про атестацію педагогічних працівників  України,   затвердженого Міністерством освіти і науки України.    
3.10. Педагогічні  працівники,  які  систематично   порушують Статут,  правила  внутрішнього розпорядку навчального закладу,  не виконують  посадових  обов'язків,  умови   колективного   договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.    
3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:     - обирати і  бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;     - звертатись до  органів    управління   освітою,   керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;     - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцненні  матеріально-технічної бази НВО;     - на захист   законних   інтересів   своїх   дітей   в  органах громадського самоврядування НВО та  у  відповідних державних, судових органах.    
3.12. Батьки    та    особи,   які   їх   замінюють,   несуть відповідальність за здобуття  дітьми  повної  загальної  середньої освіти і зобов'язані:     - забезпечувати умови для  здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;     - постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;     - поважати гідність дитини,  виховувати працелюбність,  почуття доброти,   милосердя,  шанобливе  ставлення  до  Вітчизни,  сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;     - виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.     3.13. Представники громадськості мають право:     - обирати і бути  обраними    до    органів    громадського самоврядування в навчальному закладі;     - керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами  і  гуртками, секціями;     - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;     - проводити консультації для педагогічних працівників;     - брати участь в організації навчально-виховного процесу.    
3.14. Представники громадськості зобов'язані:     - дотримуватися Статуту навчального закладу,  виконувати накази та розпорядження керівника НВО, рішення органів громадського  самоврядування,  захищати  учнів  від  всіляких форм фізичного та психічного насильства,  пропагувати  здоровий  спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.               
IV. Управління навчальним закладом     
4.1. Управління  НВО   здійснюється управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника, що належить до територіальної громади міста.        
Безпосереднє керівництво НВО здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста  або  магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.      
  Директор НВО призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.    
4.2. Вищим  органом  громадського  самоврядування НВО є  загальні збори  колективу,  що скликаються не менше одного разу на рік.Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:     - працівників навчального    закладу -  зборами трудового колективу;     - учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;     - батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.      
 Кожна категорія   обирає   однакову   кількість    делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 50%, учнів 50%, батьків і представників громадськості 50%.Термін їх повноважень становить 1 рік.Загальні збори правочинні,  якщо в їхній роботі бере  участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати   збори   мають   голова  ради навчального закладу,  учасники зборів, якщо за  це  висловилось  не  менше  третини  їх  загальної  кількості,директор навчального закладу, власник.       Загальні збори:     - обирають раду навчального закладу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень;     - заслуховують звіт   директора   і   голови  ради  навчального закладу;     - розглядають питання навчально-виховної, методичної  і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;     - затверджують основні  напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВО;     - приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.    
4.3. У  період між загальними зборами діє рада НВО.    
4.3.1. Метою діяльності ради є:     - сприяння демократизації   і  гуманізації  навчально-виховного процесу;     - об'єднання зусиль  педагогічного  і  учнівського  колективів, батьків,  громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;     - формування позитивного іміджу  та   демократичного   стилю управління навчальним закладом;     - розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;     - підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;   
4.3.2. Основними завданнями ради є:     - підвищення ефективності  навчально-виховного  процесу  у взаємодії  з  сім'єю,  громадськістю,  державними  та   приватними інституціями;     - визначення стратегічних   завдань,  пріоритетних  напрямів розвитку       НВО та сприяння організаційно-педагогічному  забезпеченню    навчально-виховного процесу;     - формування навичок здорового способу життя;     - створення належного   педагогічного   клімату  в  навчальному закладі;     - сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;     - підтримка громадських  ініціатив  щодо вдосконалення навчання та виховання учнів,  творчих пошуків і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;     - сприяння організації   дозвілля   та    оздоровлення    учнів;     - підтримка громадських  ініціатив щодо створення належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання учнів;     - ініціювання дій,  що сприяли б неухильному виконанню положень чинного  законодавства  щодо  обов'язковості  загальної  середньої освіти;     - стимулювання морального  та  матеріального  заохочення  учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;     - зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та  загальноосвітнім  навчальним  закладом  з  метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.    
4.3.3. До ради   обираються  пропорційно  представники  від педагогічного  колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості.  Представництво в  раді  й загальна   її  чисельність  визначаються загальними  зборами загальноосвітнього НВО. Рішення про  дострокове  припинення  роботи  члена   ради   з будь-яких   причин   приймається   виключно   загальними   зборами.На чергових  виборах  склад  ради оновлюється не менше ніж на третину.    
4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:     - пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;     - дотримання вимог законодавства України;     - колегіальності ухвалення рішень;     - добровільності і рівноправності членства;     - гласності.       
 Рада працює  за планом,  що затверджується загальними зборами.         Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.        
Засідання ради  може  скликатися  її головою або з ініціативи директора НВО, власника,  а  також членами ради.       Рішення ради  приймається  простою   більшістю   голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.       
У разі рівної кількості голосів вирішальним  є  голос  голови ради.      
  Рішення ради,  що  не  суперечать  чинному  законодавству  та Статуту  навчального  закладу,  доводяться  в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу,  учнів,  батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.У разі незгоди адміністрації НВО  з  рішенням ради  створюється  узгоджувальна  комісія,  яка  розглядає  спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВО.    
4.3.5. Очолює раду  НВО голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення  поточних  питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.Члени ради мають право виносити на розгляд  усі  питання, що стосуються    діяльності   НВО, пов'язаної   з організацією навчально-виховного процесу,  проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів.    
4.3.6. Рада НВО:     - організовує виконання рішень загальних зборів;     - вносить пропозиції  щодо  зміни типу,  статусу,  профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;     - спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;     - разом з   адміністрацією   здійснює  контроль  за  виконанням Статуту НВО;     - затверджує режим роботи НВО;     - сприяє формуванню мережі класів  НВО, обґрунтовуючи   її  доцільність  в  органах  виконавчої  влади  та місцевого самоврядування;     - приймає рішення спільно з педагогічною   радою  про представлення  до  нагородження  випускників  НВО золотою  медаллю  "За  високі  досягнення  у навчанні" або срібною медаллю  "За  досягнення  у  навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі  досягнення  у  навчанні"  та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні  окремих предметів";     - разом із  педагогічною  радою  визначає  доцільність   вибору навчальних   предметів   варіативної  частини  робочих  навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;     - погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;     - заслуховує звіт  голови  ради,  інформацію  директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;     - бере участь  у  засіданнях  атестаційної  комісії   з   метою обговорення   питань   про  присвоєння  кваліфікаційних  категорій вчителям;виносить на   розгляд   педагогічної   ради  пропозиції  щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;     - виступає ініціатором проведення добродійних акцій;     - вносить на  розгляд  педагогічної ради та відповідного органу управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;     - ініціює розгляд  кадрових  питань  та  бере   участь   у   їх вирішенні;     - сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також залучає громадськість,  батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;     - розподіляє і  контролює  кошти фонду загального обов'язкового навчання,  приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;     - розглядає питання родинного виховання;     - бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  в обстеженні  житлово-побутових умов учнів,  які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;     - сприяє педагогічній освіті батьків;     - сприяє поповненню  бібліотечного   фонду   та   передплаті періодичних видань;     - розглядає питання  здобуття  обов'язкової загальної середньої освіти учнями;     - організовує громадський  контроль  за  харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;     - розглядає звернення  учасників  навчально-виховного процесу з питань роботи НВО;     - вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;     - може створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з окремих напрямів роботи.       
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.    
4.4. При навчальному закладі  за  рішенням  загальних  зборів може  створюватися  і  діяти  піклувальна  рада.    
4.5. Метою   діяльності   піклувальної  ради  є  забезпечення доступності  загальної  середньої  освіти   для   всіх   громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.    
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:    
- сприяння виконанню  законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;    
- співпраця з органами виконавчої  влади,  організаціями, підприємствами,  установами,   навчальними   закладами,  окремими громадянами,  спрямована  на  поліпшення умов навчання і виховання учнів у НВО;     - зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази НВО;    
- організація змістовного  дозвілля  та   оздоровлення   учнів, педагогічних працівників;    
- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;    
- запобігання дитячій бездоглядності;    
- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;    
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та  учнів;    
- всебічне зміцнення зв'язків між родинами  учнів та НВО.    
4.5.2. Піклувальна  рада  формується  у  складі  9  осіб  з представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  навчальних закладів,  окремих громадян,  у тому числі іноземних.       
Члени піклувальної ради   обираються  на  загальних  зборах НВО  шляхом  голосування   простою  більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.Не допускається   втручання   членів   піклувальної   ради  в навчально-виховний процес (відвідування  уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.       
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на  загальних  зборах  на його місце обирається інша особа.    
4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:    
- пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;    
- дотримання вимог законодавства України;    
- самоврядування;    
- колегіальності ухвалення рішень;    
- добровільності і рівноправності членства;    
- гласності.       
Робота піклувальної  ради  планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.       
Позачергові засідання  можуть  проводитись  також  на  вимогу третини і більше її членів.Засідання піклувальної  ради  є  правомочним,  якщо  на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної   ради   приймається  простою  більшістю голосів. Піклувальна рада  інформує  про  свою  діяльність у доступній формі на зборах,  у засобах масової інформації,  через  спеціальні стенди тощо.Рішення піклувальної ради в  7-денний  термін  доводяться  до відома колективу НВО,  батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами   піклувальної ради.    
4.5.4. Очолює  піклувальну  раду  голова,  який    обирається шляхом     голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.       
З числа членів піклувальної ради також  обираються  заступник та секретар.    
Голова піклувальної ради:     - скликає і координує роботу піклувальної ради;    
- готує і проводить засідання,  затверджує рішення піклувальної ради;    
- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;    
- представляє піклувальну раду в  установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.       
Голова піклувальної   ради   має   право   делегувати    свої повноваження членам піклувальної ради.    
4.5.5. Піклувальна рада має право:     - вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього    навчального   закладу,   загальних   зборів пропозиції  щодо зміцнення  матеріально-технічної, навчально-виробничої,  наукової,       культурно-спортивної, корекційно-відновної  та  лікувально-оздоровчої  бази  НВО;     - залучати додаткові джерела фінансування НВО;     - вживати заходи    до    зміцнення   матеріально-технічної   і навчально-методичної бази НВО;     - стимулювати творчої  праці  педагогічних  працівників,  учнів;     - брати участь  у  розгляді  звернень  громадян  з  питань,  що стосуються  роботи НВО, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;     - створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники  громадськості,  педагогічного колективу,  батьки або особи,  які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.    
4.6. Директор НВО:     - здійснює керівництво  педагогічним   колективом,   забезпечує раціональний  добір і розстановку кадрів,  створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;     - організовує навчально-виховний процес;     - забезпечує контроль  за  виконанням   навчальних   планів  і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;     - відповідає за  якість  і  ефективність  роботи  педагогічного колективу;     - створює необхідні умови для участі  учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;     - забезпечує дотримання  вимог  охорони  дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;     - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;     - забезпечує права   учнів   на  захист  їх  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;     - призначає класних    керівників,    завідуючих    навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;     - контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;     - здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни  обов'язкових   медичних   оглядів   і   несе  за  це відповідальність;     - розпоряджається в установленому  порядку  шкільним  майном  і коштами;     - видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;     - за погодженням із профспілковим комітетом затверджує  правила внутрішнього    розпорядку,    посадові    обов'язки   працівників навчального закладу;     - створює умови    для    творчого    зростання    педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;     - несе відповідальність  за  свою  діяльність   перед   учнями, батьками,   педагогічними   працівниками   та  загальними  зборами (конференцією),   власником,   місцевими   органами    державної виконавчої влади тощо.    
4.7. Обсяг  педагогічного  навантаження вчителів визначається на  підставі  законодавства  директором  НВО   і затверджується відділом освіти Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради.        Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної-ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою педагогічного працівника.         Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише  у  разі  зміни кількості годин з окремих предметів,  що передбачається робочим навчальним  планом,  або  за письмовою згодою    педагогічного    працівника    з   дотриманням законодавства про працю.     
4.8. У  НВО  створюється   постійно   діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.     Головою педагогічної ради є директор НВО.    
4.9. Педагогічна рада розглядає питання:     - удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи НВО;     - переведення учнів до наступних класів і  їх  випуску,  видачі документів   про   відповідний   рівень  освіти,  нагородження  за досягнення у навчанні;     - підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку їхньої  творчої  ініціативи,  впровадження  у   навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;     - морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВО.    

4.10. Робота педагогічної ради планується в  довільній  формі відповідно  до  потреб  навчального  закладу. 
Кількість  засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не  може  бути менше чотирьох разів на рік.       
Члени педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.    
4.11. У НВО можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.                 
  V. Матеріально-технічна база     
5.1. Матеріально-технічна база  НВО  включає будівлі,  споруди,  землю,  комунікації,  обладнання,  транспортні засоби,  службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі НВО.    
5.2. Майно НВО  належить  йому  на  правах оперативного управління  відповідно  до  чинного  законодавства,  рішення  про заснування і Статуту НВО та укладених ним угод.    
5.3. НВО відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.    
5.4. Вилучення основних фондів,  оборотних коштів  та  іншого майна   НВО проводиться   лише   у   випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані  НВО  внаслідок  порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами,  відшкодовуються  відповідно  до   чинного законодавства.    
5.5. Для   забезпечення   навчально-виховного   процесу  база НВО   складається   із   навчальних   кабінетів, майстерень  (слюсарної,  токарної,  обслуговуючої  праці тощо),  а також  спортивного,  актового  і  читального залів, бібліотеки, архіву,  радіоцентру,  медичного,   лінгафонного  і  комп'ютерного кабінетів,   їдальні   та   буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу,  кімнати психологічного розвантаження тощо.   
 5.6. Навчальний  заклад  має  земельну ділянку,  де  розміщуються  спортивні  та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка,  зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
5.7. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпропетровської  міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю НВО, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.
5.8. НВО має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілих майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності,які перебувають на його балансі, за узгодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.            
  VI. Фінансово-господарська діяльність     
6.1. Фінансово-господарська діяльність НВО здійснюється на основі його кошторису.    
6.2. Джерелами формування кошторису НВО є:     - майно власника;     - кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних  стандартів освіти;     - кошти, отримані за надання платних послуг згідно з чинним законодавством;     - доходи від реалізації  продукції  навчально-виробничих майстерень,  навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;     - благодійні внески юридичних і фізичних осіб.     6.3. У  НВО  створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується  з  урахуванням  матеріально-побутових  потреб учнів за рахунок коштів власника та бюджету в  розмірі  не  менше  трьох відсотків  витрат  на  його поточне утримання,  а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.       Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку НВО в органах Державного казначейства і  витрачаються відповідно до кошторису.       Облік і  використання  коштів  фонду загального обов'язкового навчання здійснюються НВО, відповідно до порядку,  передбаченого    чинним законодавством.       Контроль за правильним використанням коштів фонду  загального обов'язкового  навчання  здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.    
6.4. НВО  має  право  на  придбання  та  оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси,  користуватися послугами  будь-якого  підприємства,  установи,  організації  або фізичної особи,  фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.    
6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВО визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших  органів виконавчої влади,  яким підпорядковане НВО.  За рішенням власника закладу  бухгалтерський облік здійснюється самостійно або централізованою бухгалтерією відділу освіти Жовтневої районної у місті ради.    
6.6. Звітність про діяльність НВО встановлюється відповідно до законодавства.    
6.7. Навчальний заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ним осіб.
6.8.Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.6.9. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.                
VII. Міжнародне співробітництво    
  7.1. НВО  за  наявності  належної матеріально-технічної  та   соціально-культурної   бази,   власних надходжень   має   право   проводити   міжнародний  учнівський  та педагогічний  обмін у рамках освітніх   програм,   проектів, встановлювати відповідно до законодавства  прямі  зв'язки  з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.     7.2. НВО  має  право  відповідно  до   чинного законодавства  укладати  угоди  про  співробітництво з навчальними закладами,  науковими установами,  підприємствами,  організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.       
VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу     
8.1. Державний контроль за діяльністю  НВО здійснюється з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної  державної політики в сфері загальної середньої освіти.    
8.2. Державний  контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і науки України,  Державна інспекція навчальних закладів,  власник (територіальна громада міста),  управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради    
8.3. Основною формою державного  контролю  за  діяльністю НВО є атестація,  що проводиться не  рідше  одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.   
  8.4. У   період   між   атестацією   проводяться    перевірки (інспектування)  НВО з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види  і  періодичність  цих перевірок   визначаються   залежно  від  стану  навчально-виховної роботи,  але не частіше 1-2 разів на рік.  Перевірки з питань,  не пов'язаних   з  навчально-виховною  діяльністю,  проводяться  його власником відповідно до законодавства.      
 IX. Припинення навчального закладу 
9.1. Припинення НВО здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника та погодженням з уповноваженим органом – Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради або суду, в інших випадках, передбаченихчинним законодавством.       Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за  рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.       З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВО.    
9.2. Ліквідаційна комісія  оцінює  наявне  майно  НВО,  виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає   ліквідаційний  баланс   і   представляє його власнику.   
9.3. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.    
9.4. У  випадку реорганізації  права   та   зобов'язання НВО переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.